SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

חינוך

מסגרות החינוך המיוחד- מידע כללי

ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד ישובץ במסגרת החינוכית שבה, להערכת הוועדה, יקבל מענה טיפולי הולם ומיטבי לצרכיו. גם בתוך החינוך המיוחד קיימות אופציות שונות להשמה: 

 • גנים טיפוליים - עיכוב התפתחותי, רגשי, שפתי, לקות למידה, פיגור, גני תקשורת. 
 • בתי ספר כוללניים- בתי ספר אלו מתמקדים במתן מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות כגון אוטיזם, שיתוק מוחין, פיגור וכו'. 
 • כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים - ילדים עם צרכים מיוחדים שיכולים להשתלב בכיתות מיוחדות המשולבות בבתי ספר רגילים, באפיון כיתות ליקויי למידה, שפתיות, רגשיות, התנהגותיות ותקשורתיות.

שעות פעילות

 
 

כל מוסדות החינוך המיוחד פותחים את שעריהם בשעה 07:30 ומסיימים את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך בהתאם לאפיון.
הגנים פועלים עד השעה 14:00 בימים א – ה ובימי ו עד 13:00. גני תקשורת פועלים עד השעה 16:45 בימים א – ה, ובימי ו עד 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלות מועדוניות, פרטים בבתי הספר.

ימים פתוחים

הימים הפתוחים בגני החינוך המיוחד לקראת שנת הלימודים תשע"ז:                        

 • יום חמישי, 2.6.2016 על פי הפרוט שלהלן:
  1. גנים לילדים בעלי אפיון שפתי, עיכוב התפתחותי וגנים רגשיים בשעות 14:30 - 16:00.
  2. גנים לילדים בעלי אפיון מוטורי cp, פיגור קל, פיגור בינוני, גני תקשורת ASD בשעות 17:00 – 18:30.
  3. גנים לילדים לקויי שמיעה בשעות 15:30 - 17:00.
 • יום חמישי, 9.6.2016:
  כל גני החינוך המיוחד בשעות 17:00 - 18:30.

במגזר החרדי:
יום רביעי, 15.6.16, בשעות 13:30 - 16:00
יום שלישי, 21.6.16, בשעות 13:30 - 16:00 

 

שימו לב:
• כתובות הגנים ואפיונם ברשימת גני הילדים בדף זה.
• מיקום הגנים יכול להשתנות במעבר לשנת הלימודים תשע"ז.
• אין התחייבות לקבל את בקשת ההורים לשיבוץ.
• קדימות לשיבוץ תינתן לתושבי העיר תל-אביב-יפו.

רישום למועדוניות

הרישום למועדוניות הגן מתבצע לאחר הרישום לגן במרכז הרישום בגג "גן העיר", רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב.
פרטים לגבי אופן הרישום למועדוניות בתי הספר ניתן לקבל במזכירות המסגרת החינוכית.

שירותי הסעות

 
 

על-פי חוק ובהתאם למדדים שקבע משרד החינוך, ילד מגיל גן ועד כיתה ג' זכאי להסעה אם מסגרתו החינוכית ממוקמת במרחק של שני קילומטרים ויותר ממקום מגוריו. ילד מכיתה ד' ואילך זכאי להסעה אם המרחק הוא של שלושה קילומטרים ומעלה. עם זאת, משרד החינוך מגדיר מקרים חריגים בהם הילד זכאי להסעה ולליווי גם אם אינו עונה על המדדים האמורים.

הקלות במס הכנסה

הורים לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד על-פי החלטת ועדת ההשמה, זכאים גם להקלות במס. אישור ההחלטה של ועדת ההשמה לחינוך מיוחד משמש גם אישור למס ההכנסה ותוקפו שלוש שנים.