תשלומי חינוך

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

ביטוח תאונות אישיות

בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, גובה העירייה תשלומים בגין:
ביטוח תאונות אישיות החל מגילאי גן ועד כיתה י"ב. סכום האגרה לשנת תשע"ז הוא 49 ש"ח.  האגרה נשלחת בתחילת כל שנת לימודים.

 

אגרת תלמידי חוץ

ע"פ הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הוריו של תלמיד אשר בחרו מיוזמתם לרושמו ללימודים בבית ספר הנמצא מחוץ לתחומי הרשות המקומית בה הוא מתגורר, יחויבו באגרה נוספת.

להלן סכום האגרה השנתית לתלמיד לשנת תשע"ח:

  •  גני ילדים (חובה) ובבית הספר היסודי - 667 ₪
  •  חטיבות ביניים - 852 ₪
  •  חטיבה עליונה - 856 ש"ח

תלמידים שימציאו אישור לימודי חוץ, בצרוף התחייבות כספית מהרשות השולחת, יהיו פטורים מתשלום האגרה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: