SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

קהילה וספורט

מרחב קהילתי בני דן

מרחב קהילתי בני דן המשתרע מחוף הים במערב ועד נתיבי איילון במזרח. המרחב הוא אזור הצפון "הישן" של תל-אביב ומאופיין במרקם מבנני של מגורים בצפיפות בינוי גבוהה בשילוב שימושים כגון: מגורים, מסחר ושירותים. לאורך רצועת החוף המרכזית של תל-אביב נמצאים מרבית מלונות העיר ואזורי הבילוי.
צפיפות המגורים במרחב גבוהה מאוד בהשוואה לממוצע העירוני ושטחי המגורים במרחב אף גדלו בעשר השנים האחרונות עקב בניית מבנים חדשים ובשל הגדלת מבנים קיימים. במרכז המרחב נמצאים מתחם בית החולים העירוני ובית המשפט ובדרומו מוסדות התרבות:מוזיאון תל אביב והמרכז לאומנויות הבמה.

אוכלוסיית המרחב הטרוגנית ומורכבת מתושבים ותיקים לצד צעירים שרובם מתגוררים בדירות שכורות. החתך הסוציו- אקונומי של מרבית התושבים הוא מעל הממוצע.

בכל מרחב קהילתי מינהלת מרחב שמנהלת את פניות התושבים, מרכזי קהילה וספורט, ספריות עירוניות.

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

מרכזים במרחב בני דן

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

  פרטים נוספים

שירותי מינהלות הרובע

 

 • טיפול בפניות התושבים אל העירייה, ברמת הפרט, השכונה והרובע.
 • שירותי ייעוץ לאזרח (שי"ל) - סיוע טרום משפטי בנושאים שונים כגון דיני עבודה, ביטוח לאומי, דיני משפחה וסיוע מול הרשויות.
 • שירותים לקהילה בשעת חירום
 • ריכוז נושא התנדבות בקהילה, גיוס מתנדבים למען שיפור איכות החיים בשכונות, וארגון קורסים וסמינרים לפעילים.
 • ארגון אירועי תרבות ואירועים קהילתיים לחיזוק הקשר עם הקהילה, ליצירת תחושת שייכות ולגיבוש חברתי.
 • סיוע בהגשת בקשות לשיפור הסדרי תחבורה, תנועה וחניה.
 • סיוע בפריסת השוטרים הקהילתיים ושילובם בחיי הקהילה.
 • שיפור ושיקום תשתיות - ליווי הפרויקטים העירוניים בשיתוף ועדי השכונות ונציגי התושבים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}