המסלול המהיר

 
 

המסלול המהיר הוא מסלול ייעודי שהתחיל את פעילותו במטרה לטפל בצורה מהירה לבסוגי עבודות פשוטות יחסית, שהותרו על פי תקנות או תכניות מיוחדות, אשר העניקו להם את הזכות, ללא קשר לתכניות הבסיסיות לבנייה על המגרש.

 

לאור אישור תקנות הרישוי בדרך מקוצרת, צוות המסלול המהיר במחלקת המידע יעבור לטפל בבקשות לרישוי בדרך מקוצרת כלשונו בתקנות.
הצוות ימשיך ויטפל בבקשות על פי הנוהל הקיים בבקשות שהתקבלו במערכת עד סיומן.

 

מערך המחשוב מעדכן בימים אלה את הכנסת מסלול רישוי בדרך מקוצרת במערכת הרישוי המקוון והצפי שביום כניסת התקנות לתוקף ניתן יהיה להגיש את אותן העבודות שנקבעו בתקנות.
כהכנה לקראת המעבר, החל מתאריך 1/8/2017 כל בקשה שתגיע אל "מסלול מהיר - ללא מידע" תוגש באמצעות מערכת ממשל זמין של מנהל התכנון.
הנ"ל למעט עבודות אלה:
- שינויים על ידי מהנדס הועדה (שינויים בזמן בניה)
- הארכת תוקף היתר

לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: