מבצע בעל בית

 
 
מבצע "בעל בית" מאפשר לדיירים החוכרים נכס מהעירייה לרכוש את השלמת זכות הקניין ולקבל בעלות מלאה על הדירה.
המבצע הינו חלק ממדיניות העירייה לשיפור רמת השירות לתושב ולקידום ופיתוח השיקום האורבני בשכונת יד אליהו, ונוצר כמענה לפניות תושבים ובעקבות הצלחת המבצעים הקודמים שהתקיימו בשנים 2002, 2003 ו-2007.
שימו לב! הסדרת חובות דמי חכירה וארנונה הינה תנאי לרכישת זכות הבעלות.

למה כדאי להשתתף במבצע?

  • רכישת זכויות הנכס מחכירה לבעלות מלאה מאפשרת רישום של הבעלות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
  • בעלות מלאה על הנכס פוטרת מהצורך בהסכמת העירייה לפעולות שונות, כגון העברת זכויות, רישום משכנתא וקבלת אישורים נוספים.
  • הפסקת תשלום דמי חכירה, דמי טיפול בגין הסכמת העירייה להעברת זכויות החכירה, דמי טיפול בגין התחייבות העירייה למשכנתא ודמי טיפול בגין הסכמת העירייה לרישום משכנתא.
  • פטור מתשלום דמי הסכמה בעת מכירת או העברת זכויות בנכס.

באילו שכונות מתקיים המבצע?

המבצע פונה לחוכרים במספר מבנים בשכונת יד אליהו ונחלת יצחק, על פי הכתובות הבאות:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלה {{ tab.tablesClient.title }}
  • מסנן עבור {{ filter.Name }}. לפתיחה לחץ enter, עבור בין האפשרויות בעזרת tab ולחץ enter לבחירה. לחץ escape לסגירה

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

תהליך רכישת הזכויות

1. קבלת מידע ראשוני:

על החוכר ליצור קשר טלפוני עם עו"ד לפרויקט בעל הבית, במחלקת דיור ושירותים (הפרטים מופיעים מטה) לקבלת מידע טלפוני על דמי רכישת הזכויות, מס רכישה, היטל השבחה, ולבדיקת חובות.
חוכר המעוניין לרכוש את הזכויות, יתאם פגישה באמצעות פרטי הקשר מטה.

 

2. חתימת החוכר על הסכם:

החתימה תתבצע במעמד החוכר ועו"ד לפרויקט בעל הבית.
החוכר יידרש לחתום על הסכם העברת הזכויות, וייפוי כח בלתי חוזר.
שימו לב- חובה להביא תעודת מזהה מקורית (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה)

3. תשלום:

במעמד החתימה יתבקש החוכר להסדיר את נושא התשלום באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום במזומן-
יופק שובר לתשלום אותו יש לשלם עד למועד המצויין בשובר. את השובר ניתן לשלם ברשות הדואר או בנק. את השובר החתום יש להעביר לעו"ד בפרויקט בעל בית (ידנית או בפקס).
ב. תשלום בהמחאות-
עד 4 תשלומים ללא ריבית צמודים למדד
או ב-6 תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד
או ב-10 תשלומים בריבית שנתית של 2%.

 

4. חתימת העירייה על ההסכם:

לאחר קבלת השובר המשולם או פירעון כל ההמחאות, תחתום העירייה על הסכם העברת הזכויות. ההסכם החתום ישלח לכתובת החוכר.

 

5. תהליך רישום הבעלות:

א. דיווח לרשות המיסים- לאחר חתימת העירייה על ההסכם, יזומן החוכר לפגישה נוספת בה יידרש לחתום על טופס דיווח לרשויות המס.
ב. אישור מס רכישה- על החוכר להמציא לעירייה אישור מס רכישה לרישום בטאבו. את האישור המקורי יש להעביר לעו"ד הפרויקט.
ג. רישום בטאבו- רישום זכות הבעלות בטאבו מתבצע ע"י העירייה, לאחר קבלת אישור מס רכישה, אישור עירייה לרישום, וחתימת החוכר על מסמכים הנדרשים לרישום.

 

6. סיום התהליך:

לאחר הרישום בטאבו, ישלח מכתב על רישום הזכויות.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: