חיפוש באתר העירייה
  רחובות סגורים לתנועה
חדש! מפת הרחובות הסגורים לתנועה: מעתה ניתן לצפות בכל הרחובות הסגורים לתנועה באתר המפות.

רחובות ראשיים עם הפרעה לתנועה

נקה בחירה
רחוב מקטע עד קטע סוג העבודה סגירה מתאריך עד תאריך שעות סגירה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב 2040 מקטע פרופס עד קטע פרסיץ שושנה סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אבן גבירול מקטע מלכי ישראל עד קטע רוקח ישראל סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א; 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אבן גבירול מקטע מלכי ישראל עד קטע רוקח ישראל סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א; 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אבן גבירול מקטע רוקח ישראל עד קטע עגנון ש"י סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אלנבי מקטע הירקון עד קטע רוטשילד סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אשכול לוי מקטע עגנון ש"י עד קטע פרופס סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בגין מנחם מקטע החשמונאים עד קטע קפלן אליעזר סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בן גוריון מקטע דיזנגוף עד קטע מלכי ישראל סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב גולדמן נחום מקטע קויפמן יחזקאל עד קטע מרזוק ועזר סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א; 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב גולדמן נחום מקטע קויפמן יחזקאל עד קטע מרזוק ועזר סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א; 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב דיזנגוף מקטע התערוכה עד קטע בן גוריון סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב דיזנגוף מקטע אבן גבירול עד קטע תרס"ט סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב החשמונאים מקטע קרליבך עד קטע בגין מנחם סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב הירקון מקטע התערוכה עד קטע ארלוזורוב סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב הירקון מקטע לוי יוסף גונדר עד קטע גורדון יהודה ליב סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב העליה השניה מקטע גולדמן נחום עד קטע נמל יפו סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב הרברט סמואל מקטע של"ג עד קטע קויפמן יחזקאל סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב התערוכה מקטע רוקח ישראל עד קטע הירקון סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מלכי ישראל מקטע עד קטע סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מרמורק מקטע רוטשילד עד קטע אבן גבירול סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב נמל יפו מקטע עד קטע סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב עגנון ש"י מקטע אבן גבירול עד קטע אשכול לוי סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב פרופס מקטע אשכול לוי עד קטע 2040 סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב פרי אליעזר מקטע ארלוזורוב עד קטע הירקון סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב קפלן אליעזר מקטע בגין מנחם עד קטע אבן גבירול סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב קרליבך מקטע אבן גבירול עד קטע החשמונאים סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב רוטשילד מקטע אלנבי עד קטע מרמורק סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 אירוע מרתון ת"א קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב רוקח ישראל מקטע בני אפרים עד קטע אבן גבירול סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב תרס"ט מקטע דיזנגוף עד קטע בן ציון סוג העבודה ארוע סגירה מלאה מתאריך 27/02/2015 עד תאריך 27/02/2015 שעות סגירה 04:00-13:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אבן ספיר מקטע תבואות הארץ עד קטע בנימין מטודלה סוג העבודה קרצוף וסלילה סגירה חלקית מתאריך 11/01/2015 עד תאריך 11/04/2015 שעות סגירה 08:00-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב יהושע בן נון מקטע יוחנן הורקנוס עד קטע נורדאו סוג העבודה שיפור מערכת תאורה סגירה חלקית מתאריך 22/02/2015 עד תאריך 22/05/2015 שעות סגירה 09:00-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב לפין מקטע עד קטע סוג העבודה שיפור מערכת תאורה סגירה חלקית מתאריך 28/12/2014 עד תאריך 28/06/2015 שעות סגירה 08:30-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב קרן קיימת לישראל מקטע נמיר מרדכי עד קטע לבנון חיים סוג העבודה שיפור מערכת תאורה סגירה חלקית מתאריך 14/12/2014 עד תאריך 14/03/2015 שעות סגירה 21:00-05:00 סגור נתיב הצמוד לאי התנועה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב אחימעץ מקטע בועז עד קטע הרטוב סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 15/12/2014 עד תאריך 15/04/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב איילת השחר מקטע ראש פינה עד קטע מירון סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 21/12/2014 עד תאריך 18/03/2015 שעות סגירה 00:30-05:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בגין מנחם מקטע על פרשת דרכים עד קטע נמיר מרדכי סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה חלקית מתאריך 20/11/2014 עד תאריך 17/03/2015 שעות סגירה לולאת וולובלסקי קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בגין מנחם מקטע מוזס יהודה ונח עד קטע על פרשת דרכים סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה חלקית מתאריך 17/09/2014 עד תאריך 17/03/2015 שעות סגירה לולאת וולובלסקי קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בית אל מקטע עד קטע סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 22/02/2015 עד תאריך 22/08/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בן עטר מקטע אלפסי יצחק עד קטע שלמה סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 26/10/2014 עד תאריך 03/03/2015 שעות סגירה 21:00-05:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בני משה מקטע ועידת קטוביץ עד קטע צירלסון סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 20/01/2015 עד תאריך 28/04/2015 שעות סגירה 09:00-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב דעואל מקטע חנוך עד קטע הודיה סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 11/01/2015 עד תאריך 03/09/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב הוז דב מקטע פרישמן עד קטע סמולנסקין סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 01/12/2014 עד תאריך 01/05/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב ז'בוטינסקי מקטע הלסינקי עד קטע נמיר מרדכי סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה חלקית מתאריך 10/08/2014 עד תאריך 31/03/2015 שעות סגירה 07:00-19:00; 21:00-05:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב יחיעם מקטע ותיק עד קטע רשף סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 02/11/2014 עד תאריך 23/04/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב לילינבלום מקטע נחלת בנימין עד קטע אלנבי סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 01/03/2015 עד תאריך 21/05/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מאפו מקטע סירקין עד קטע הוז דב סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 04/02/2015 עד תאריך 26/02/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מחרוזת מקטע ירושלים עד קטע חלמית סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה חלקית מתאריך 10/02/2015 עד תאריך 26/02/2015 שעות סגירה 07:00-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מלצ'ט מקטע שיינקין עד קטע בלפור סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 26/10/2014 עד תאריך 01/05/2015 שעות סגירה 07:00-17:00 צמתים פתוחים קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מנשה בן ישראל מקטע מטלון עד קטע וולפסון סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 11/11/2014 עד תאריך 26/02/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב מרחביה מקטע לוינסקי עד קטע יפו סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 27/10/2014 עד תאריך 05/08/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב סמאטס מקטע מרשל לואי עד קטע פנקס דוד צבי סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 01/02/2015 עד תאריך 01/05/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב פיין מקטע בני ברק עד קטע סלומון סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 07/09/2014 עד תאריך 07/04/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב צ'לנוב מקטע שלמה עד קטע שיבת ציון סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 08/02/2015 עד תאריך 08/05/2016 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב שבזי מקטע תחכמוני עד קטע ראשונים סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 05/01/2015 עד תאריך 15/03/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב שטרייכמן יחזקאל מקטע נאמן יובל פרופסור עד קטע רובינשטיין ארתור סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 06/01/2015 עד תאריך 06/04/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב שמעון בן גמליאל מקטע בני בתירא עד קטע אלעזר בן יוסי סוג העבודה שיפור תשתיות מדרכות וכביש סגירה מלאה מתאריך 01/12/2014 עד תאריך 26/02/2015 שעות סגירה קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב בני דן מקטע עד קטע סוג העבודה שיקום מדרכה סגירה חלקית מתאריך 22/02/2015 עד תאריך 23/04/2015 שעות סגירה 09:00-17:00 קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב שז"ר זלמן מקטע עד קטע סוג העבודה שיקום מדרכה סגירה חלקית מתאריך 23/11/2014 עד תאריך 23/04/2015 שעות סגירה 08:00-18:00 צמתים סגורים בלילה חלקית קישור למפה קישור למפה
רחוב הפרעה לתנועה ברחוב המליץ מקטע עד קטע בוגרשוב סוג העבודה שרוול קו ביוב סגירה מלאה מתאריך 18/01/2015 עד תאריך 18/03/2015 שעות סגירה 09:00-17:00 המליץ בקטע :משעול יעקב עד בוגרשוב קישור למפה קישור למפה
 
 
למידע נוסף פנו למוקד 106 +

מוקד שירות 106 פלוס

  • טלפון: 106 או 03-5218106; 9106* מהנייד
  • פקס: 03-5216445
  • מענה טלפוני: 24 שעות ביממה
  • ניתן לפנות למוקד גם בנושא תמיכה בכרטיס דיגיתל.

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.
 
 
 
 
 
 
 
שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל

קישורים שימושיים

  • 106
  • publiccomplaints
סגור