חיפוש באתר העירייה
  פניות ותלונות הציבור
לשכת ראש העירייה מטפלת בתלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות ותודות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית, ואמונה גם על הטיפול בבקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע.

לרשותך מספר ערוצי פנייה:
 

פניות ותלונות הציבור

פנייה לראש העירייה

פנייה ליחידות העירייה

 
  • 106
  • arcive
סגור