פניות ותלונות הציבור
לשכת ראש העירייה מטפלת בתלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות ותודות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית, ואמונה גם על הטיפול בבקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע.

לרשותך מספר ערוצי פנייה:
 

 פניות ותלונות הציבור

spacer

 פנייה לראש העירייה, רון חולדאי

spacer

 פנייה ליחידות העירייה

 
לשכת ראש העירייה - פניות ותלונות הציבור
טלפון: 03-5218244
מענה טלפוני:  ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00. יום ה' בשעות 16:00-08:00
קבלת קהל:  ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00. יום ה' בשעות 16:00-08:00
 
כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.